CV & famile
Uddannelse, kurser og certificeringer

Udd. & certificering

DISK profil system certificering
2012
Persolog Danmark
Certificeret i brug af DISK til afdækning af personprofil mm.
Certifikat
Førstehjælps Instruktør
2009
Beredskabsforbundet
Certificeret i henhold til DFR retningslinier for undervisning i førstehjælp.
Certifikat
Den profesionelle erhvervsskolelærer
2008
VIA University
PD modul i pædsgogisk retning
9 ECTS, eksamineret til karakteren 10 på 7-skalaen.
Eksamensoplæg, "Det rummelige læringsrum".
Bevis
Den profesionelle erhvervsskolelærer
2007
VIA University
PD adgangsmodul i pædagogisk retning.
5 ECTS, eksamineret bestået, ikke karaktergivende.
Eksamensoplæg, "Fornuftsbetonet undervisning".
Bevis
Pædagogikum
1998
DEL, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
Pædagogik for undervisere
1½ års studie, eksamineret til karakteren 10 på 13-skalaen.
Afsluttende rapport
Delrapport
Bevis
Lærerkursus
1995
Hjemmeværnsskolen
Træning af undervisere i pædagogisk formidling og brug af hjælpemidler ud fra selv-evalueringsmodellen.
Vurdering påført.
Bevis
Arbejdspsykologi II - Teknonom
1990
Teknisk Skole Aalborg
Virksomhedsøkonomi - Teknonom
1990
Teknisk Skole Aalborg
Industriel EDB - Teknonom
1989
Teknisk Skole Aalborg
Arbejdspsykologi I - Teknonom
1988
Teknisk Skole Aalborg
Virksomhedsorganisation - Teknonom
1988
Teknisk Skole Aalborg
Elektronikmekaniker
1985
Hope Computer Hadsund & Sønderborg Tekniske Skole
Bevis
Engelsk - HF
1985
Østhimmerlands forberedelseskursus
Matematik - HF
1982
Teknisk Skole Aalborg
Folkeskolens afgangsprøve
1979
Arden Skole

Kurser

Kvalifikationsrammen for livslang læring
2015
Hærens Kampskole
Beskrivelse af uddannelser efter kvalifikatinsrammen i livslang læring.
Sigtet på chefkurserne for frivillige i Hjemmeværnet.
Mod Autentisk ledelse
2014
FAK, Forsvarsakademiet
Et syn på om det der ønskes, er det der sker, og hvordan der kan arbejdes hen mod det ønskede.
Mod Anerkendende ledelse
2012
FAK, Forsvarsakademiet
Anerkendende ledelse er en måde at gå til ledelsesopgaven på, der baserer sig på en forestilling om det optimale mere end fejlfinding i fortiden.
Coaching & den vanskelige samtale
2011
FAK, Forsvarsakademiet
Støtte og vejledning af andre ud fra deres muligheder.
Gennemføre den vanskelige samtale hvor alt ikke er til forhandling.
Arbejdsmiljø kursus (§9)
2010
Dansk Industri
Sigte mod funktion som tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant.
Bevis
Fastholdelse af elever med psykiske problemer
2009
Psykiatrifonden
Forståelse og værktøj til håndtering af de mange psykiske problemer blandt unge.
Bevis
Mentor kursus
2008
Mentor Coaching
Støtte, udvælgelse og påklædning af elev mentee til opgaven at støtte boligt svage elever i studiet.
Ledelseskursus III
2002
Hjemmeværnsskolen
Udarbejdelse af vision til implementering af samme.
Bevis
Ledelseskursus II
1994
Hjemmeværnsskolen
Problembehandling, VED-KAN-VIL-GØR, igennem planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrolleret ledelse af problembehandling i mindre grupper.
Bevis
Ledelseskursus I
1993
Hjemmeværnsskolen
Kommunikation, motivation og ledelsesmæssige forudsætninger.
Bevis
Instruktørkursus II
1994
Hjemmeværnsskolen
Undervisning i emner, hvor eleverne har tidligere erhvervet viden.
Påtegnet vurdering.
Bevis
Instruktørkursus I
1985
Hjemmeværnsskolen
Undervisning i nyindlæring. Påtegnet vurdering.
Bevis

Tommy Sørensen - Sønderbyen 4 - 9510 Arden -