CV & famile
Referencer
Kan anvises
Uddannelseschef Tech College Aalborg
Kommandørkaptajn & Chef Marinehjemmeværnet
Orlogskaptajn & Chef Marinehjemmeværnet
Kaptajnløjtnant & projektleder Marinehjemmeværnet.
Major, fastansat i Hjemmeværnet
View Tommy Sørensen's profile on LinkedIn Jeg har oplevet Tommy som værende en inspirerende person at være sammen med. Han har masser af nye idéer, lyst til at diskutere dem og til at føre dem ud i livet.
Endvidere ser jeg Tommy som værende god til at sætte sig i modtagerens sted, hvilket gør at han er en rigtig god formidler.
Han har altid været meget troværdig og leveret det lovede til den aftalte tid.
Kaptajn, frivillig /civil teamleder
View Tommy Sørensen's profile on LinkedIn Jeg kan varmt anbefale Tommy, da jeg i en lang årrække har undervist i ledelse og taktik sammen med Tommy.
Tommy har hele tiden været i stand til at følge med i de nyeste ledelses principper og formidlet dem med stor dygtighed både til kollegaer og kursister.
Dette så kursister og kollegaer har fået stort udbytte af samarbejdet med Tommy.
Kaptajn, frivillig Chefkollega
View Tommy Sørensen's profile on LinkedIn Der er to sider af samarbejdet. Dels har Tommy som chef for en "naboflotille" altid vist sig klar til, på en saglig og konstruktiv måde at hjælpe og rådgive, hvis der har været behov for det.
Derudover bestrider Tommy hvervet som talsmand for gruppen af flotillechefer under Marinehjemmeværnsdistrikt Vest. En opgave som kræver både overblik, tålmodighed og diplomati, og som han løser med stor dygtighed, og som kalder på både tillid og respekt.
Kollega, TCAA
View Tommy Sørensen's profile on LinkedIn Jeg har kendt Tommy i mange år, som både kollega og i sit virke som tillidsrepræsentant på skolen.
Som kollega, har jeg oplevet Tommy som en lærer, der har stor viden og interresse indenfor sine fagområder, der tydeligt bygger på, at han brænder for de fag han underviser i. Man kan stå ved siden af ham, undre sig og tænke tanken: "Hvor ved han alt det fra"
Særlig indenfor IT-området, som hele tiden er i en rivende udvikling, har jeg oplevet Tommy som en, der holder sig opdateret i den udstrækning, det er muligt.
Som tillidsrepræsentant, har Tommy udvist stort engagement i sine kollegers virke på skolen. Han tror på retfærdighed og de aftaler der bliver lavet også efterleves således der er ordentlige vilkår for de lærere, der er ansat.
På det personlige plan, har jeg oplevet Tommy som et menneske der har hele følelsesregistere. Han lytter og indvolverer sig og kan han gøre en forskel, så gør han det.
Tillidsmandskollega, TCAA
Han har gennem flere valgperiode fungeret som decentral tillidsrepræsentant på en af skolens uddannelsesområder.
Tommy har i sin funktion udvist stort engagement og opmærksomhed på de trivselsmæssige forhold blandt sine kollegaer. Han har i sit arbejde haft lyst til og opsøgt sparring i forhold til de mangesidige udfordringer en tillidsrepræsentant skal kunne håndterer og agerer i når team- og tværfagligt samarbejde skal etableres og fungerer og dermed når relationer, kommunikation bliver vigtige elementer.
Han har, når kollegaer har haft behov for støtte og vejledning kunnet både lytte, udfordrer og hjælpe med at skabe struktur, tryghed og perspektiv.
Tommy er arbejdsom og søger gerne at uddybe sin viden om regler, love samt i muligt omfang vurderer dem i den konkrete kontekst.
Kaptajn
fastansat i Hjemmeværnet

View Tommy Sørensen's profile on LinkedIn Tommy er en god underviser der formår at formidle sin viden til kursisterne på en nem og letforståelig måde, ligesom Tommy er god til at følge op på at målet for undervisningen nås.
Tommy besidder gode menneskelige egenskaber, kombineret med en stærk vilje der gør, at han forholdsvis nemt kommer i mål med sine projekter.
Kursist på instruktørkursus
View Tommy Sørensen's profile on LinkedIn pædagogisk webmaster
Tommy er som person behagelig, yderst professionel og besidder en forløsende humor. Som træner på instruktør kurset på HVS oplever jeg, at Tommy har et "ekstra gear" hvilket indebærer at man som kursist virkelig skal op på tæerne og yde sit bedste. Tommy formår at få det bedste frem i folk, så de yder en toppræstation.

Tommy Sørensen - Sønderbyen 4 - 9510 Arden -