CV & famile
Projektdeltagelse & ledelse

Erhverv

Undervisningsplaner og opgavesæt
1996 -
Tech College Aalborg
Udarbejdelse af lokale undervisningsplaner samt opgavesæt i uddannelserne:
- Webintegrator
- Datamekaniker/IT-Supporter
- Elektriker
- Elektronikmekaniker
Uddannelsesbeskrivelse, Eritrea
2002-2005
Ministry of education, Eritrea

Danida projekt.
Projektdeltagelse over 4 år.

Opgaver
- Curriculum development and vocational training.
- Education as Domestic & industrial electronic.
- Udarbejdelse af ministerielle bekendtgørelser.
- Udarbejdelse af lokale undervisningsplaner.
- Afsæt i lokale forhold og muligheder.
- Projektansvarlig og leder af 3 lokale teknikere.

Læring
- Projektarbejde på engelsk uden tolk.
- Betydning af lokale forhold for succes.
- Forståelse af andre kulturer og deres myndighedssyn.
- Opbygning af alt fra beskrivelser, materialekøb og oplæring.
Uddannelsesbeskrivelse, Makedonien (FYROM)
1999
Ministry of education, Makedonia

Opgaver
- Curiculum develepment
- Edducation as electronic & electrician.
- Udarbejdelse af ministerielle bekendtgørelser.
- Afsæt i lokale forhold og muligheder.
- Projektansvarlig og leder af 8 lokale teknikere.
- Diplomati i processen med lokal ledelse.

Læring
- Projektarbejde gennem uprofessionel tolk.
- Betydning af lokale forhold for succes.
- Forståelse af andre kulturer og deres myndighedssyn.
- Diplomatisk tilgang med succes.
Lederuddannelser
2002 -
Hjemmeværnsskolen

Udvikling af direktiver, fagplaner og undervisningsmateriel i ledelse, føring og taktik for følgende uddannelser:
- Chef/næstkommanderende, Maritim Officer
- Divisionsfører, Maritim Officer
- Fartøjsfører (Gruppefører), Maritim officer
- Fagspecialer som Uddannelsesofficer

Udvikling af direktiver, fagplaner og undervisningsmateriel i føring og taktik for følgende uddannelser:
- Delingsfører, Hærhjemmeværnets officer
- Gruppefører, Hærhjemmeværnets stregbefalingsmand
- Menig, Hærhjemmeværnet

Fritid

Frivillig Chef
2011-
Marinehjemmeværnet
Indsat som Chef for 110 frivillige med ansvar at opbygge en velfungerende underafdeling.
Her under udvælgelse, ledelse og træning/uddannelse af omkring 20 underlagte ledere.

Opgaven
- Udpege & udnævne egende befalingsmænd & officerer.
- Organisere enheden i funktionelle teams.
- Opstille frivilligt beredsskab med en times varsel.
- Opstille støtte til politi & Skat på havet.
- Sikre varetagning af 4 weekendvagter for Søværnet.
- Opbygge robusthed med fremtidige afløsere.
- Sikre afløsere, og uddannelse af fartøjsfører
- Hverve nyt personel til opgaverne.
- Sikre målopnåelse af pålagte opgaver

Værktøj
- Personelsamtaler med fokus på evner og vilje.
- Udarbejdelse af vision for enheden.
- Udarbejdelse af ledelsesdirektiv for årets mål.
- Planlagt mødeledelse med min. af møder.
- Effektivisering af mødeledelse.
- Oplæring og træning af næstkommanderende.
- Problemløsning med hvervning VED-KAN-VIL-GØR.
- Empatisk tilgang og motivering til fremdrift.

Læring
- Betydning af motivation af frivillige.
- Anvendelse af personelsamtaler og udvikling fra disse.
- Betydningen af tillid over for andre
- Betydningen af ikke altid at have eller få ret.
- Betydning af målopnåelse med frivillige.
- Beskrivelse af arbejdsgange i direktiver.
- Udfærdigelse af ledelsesdirektiv for årets målsætning.
Omstrukturering af landsdækkende oplysningsforbund
2004
LOF, Liberalt Oplysnings Forbund

Opgaven
- Justering af lokale, region og landsstyrelse.
- Tilretning af vedtægter.
- Godkendelse via generalforsamling.

Læring
- At fastholde mål for arbejdet.
- At lytte til andre og sikre bred inddragelse.
- At ens egen position ikke må stå i vejen.
- At fremlægge og sælge forslaget på generalforsam.
Frivillig chef
2002-2005
Hjemmeværnet
Indsat som Chef for knap 200 frivillige med ansvar at opbygge og samkøre to kompagnier til et.

Opgaven
- Samkøre to enheder til en med fælles respekt.
- Udpege & udnævne egende befalingsmænd & officerer.
- Organisere enheden i funktionelle teams.
- Hverve nyt personel til opgaverne.
- Sikre opnåelse af pålagte opgaver

Værktøj
- Personelsamtaler med fokus på evner og vilje.
- Åbenhed med åben referater for alle.
- Udarbejdelse af vision for enheden.
- Udarbejdelse af ledelsesdirektiv for årets mål.
- Planlagt mødeledelse med min. af møder.
- Effektivisering af mødeledelse.
- Problemløsning med hvervning VED-KAN-VIL-GØR.
- Motivering gennem tillid. Læring
- At kunne motivere frivillige.
- At kunne anvende personelsamtaler til udvikling.
- At arbejde med åbenhed som våben mod intriger.
- At være der for sine underlagte.
- At lede underlagte, og tale deres sag opad.

Tommy Sørensen - Sønderbyen 4 - 9510 Arden -