CV & famile
Min tjeneste i Hjemmeværnet

Ledelse

Flotillechef
2011-2016
Chef for sejlende flotille med ansvar for genopbygning.
Ca. 20 underlagte ledere på 2 niveauer.
Ca. 110 frivillige, hvoraf de ca. 70 er aktive.

Opgaven
- Udpege & udnævne egende befalingsmænd & officerer.
- Organisere enheden i funktionelle teams.
- Opstille frivilligt beredsskab med en times varsel.
- Opstille støtte til politi & Skat på havet.
- Sikre varetagning af 2 weekendvagter for Søværnet.
- Opbygge robusthed med fremtidige afløsere.
- Sikre afløsere, og uddannelse af fartøjsfører
- Hverve nyt personel til opgaverne.
- Sikre målopnåelse af pålagte opgaver

Værktøj
- Personelsamtaler med fokus på evner og vilje.
- Udarbejdelse af vision for enheden.
- Udarbejdelse af ledelsesdirektiv for årets mål.
- Mødeledelse med fokus på effektivisering.
- Oplæring og træning af næstkommanderende.
- Problemløsning med hvervning VED-KAN-VIL-GØR.
- Empatisk tilgang og motivering til fremdrift.

Resultater
- 75 aktive ved aflevering.
- Befalingsmandsfunktioner besat.
- Procedurer for styring af tilgang og uddannelse af fartøjsfører (5-7 år).
- Procedure for styring af pligtig tjeneste.
Ved aflevering var fartjsfører problematikken ikke endelig løst, men der var sat styring på den lange uddannelsesvej, sikring af fokus på tilgang og uddannelse og der var sat opnåeligt mål for at to personer vil blive udtjekket i løbet af året.
Flotillen var selvbærende igen.
Kompagnichef
2001-2005
Chef med ansvar at sammenlægge 2 kompagnier i en fælles ledelse og fælles vision.
20 underlagte ledere på 2 niveauer.
200 frivillige, hvoraf 120 var aktive.

Opgaven
- Samkøre to enheder til en med fælles respekt.
- Udpege & udnævne egende befalingsmænd & officerer.
- Organisere enheden i funktionelle teams.
- Hverve nyt personel til opgaverne.
- Sikre opnåelse af pålagte opgaver

Værktøj
- Personelsamtaler med fokus på evner og vilje.
- Åbenhed med åben referater for alle.
- Udarbejdelse af vision for enheden.
- Udarbejdelse af ledelsesdirektiv for årets mål.
- Planlagt mødeledelse med min. af møder.
- Effektivisering af mødeledelse.
- Problemløsning med hvervning VED-KAN-VIL-GØR.
- Motivering gennem tillid.

Resultater
Der blev lagt procedurer for daglig drift og fokus på "plads til alle der vil" uanset engagement.
Der var styring på opgaverne og involvering af medlemmerne i planlægning, samt fokus på sociale arrangementer, der i sidste ende er limen i en frivillig organisation.
Fortjensttegn
2010
Fortjensttegn tildeles personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemmeværnsarbejde, samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd om denne indsats.
Fortjensttegn

Udviklingsopgaver

Anerkendende ledelse af frivillige
2012-foretående
Udvikling af kursusindhold & undervisningsmaterialer.
Uddannelsen er opbygget med afsæt i Forsvarsakademiets kursus "Mod anerkendende ledelse", for ansatte officerer.
Kursus har fået et øget fokus og et par enkelte ekstra elementer der peger imod anerkendende ledelse af frivillige.
Det er nemt at være leder, men at få frivillige til at virke og løfte de opgaver der skal til, er en anderledes opgave. Især når frivillige er der af lyst og hæmmes af pligter, som i ansat struktur ikke nødvendigvis er tanker der gøres, når resultater skal frem.
Maritime officers uddannelser
2007-2016
Udvikling af kursusindhold & undervisningsmaterialer for gennemførelse af officers udannelserne i Marinehjemmeværnet:
- Flotillechef, med grad Kaptajnløjtnant
- Næstkommanderende, med grad som Premierløjtnant
- Divisionsfører med grad som Løjtnant og Premierløjtant
- Uddannelsesofficer, med grad af løjtnant
Maritime befalingsmands uddannelser
2009-2015
Udvikling af kursusindhold & undervisningsmaterialer for gennemførelse af befalingsmands udannelserne i Marinehjemmeværnet:
- Fartøjsfører, med grad Løjtnant
- Gruppefører med grad af sergent
Officers kurser
2006-2007
Udvikling af officerskurser i hærhjemmeværnet
Udvikling af befalingsmandskurser
2003-2005
Udvikling af gruppefører kursus i hærhjemmeværnet
Udvikling af kurser for menigt personel
2002-2003
Udvikling af uddannelserr for menigt personel i hærhjemmeværnet

Undervisning

Maritime officers kurser
2007-nu
Underviser officerer til og med chefniveau i ledelse og føring.
Undervisningen er på 2 niveauer, samt et specialemodul.
Fagansvarlig maritimt befalingsmandskursus
2009-nu
Er faglig ansvarlig for den løbende justering af uddannelsen, samt underviser af maritime gruppefører.
Undervisningsteori og træning
2001-2007
Underviser i undervisningsplanlægning, gennemførelse og kontrol heraf.
Delingsfører
2001-2007
Underviser i taktik og føring
Gruppefører
1996-2009
Underviser i taktik og føring

Marinehjemmeværnet

Underlagt Søværnet i opgaveløsning som:
- Farvands-overvågning
- Redning på havet
- Miljø beredskab
Yder på havet støtte til:
- Politi
- SKAT
ALLE er frivillige og ulønnet i deres funktion.
Opstiller & uddanner frivillige til 1 times beredskab.

Grad & funktion

Premierløjtnant
2015
Uddannelsesstøtte Officer i sejlende flotille i Randers, med ansvar for uddannelse af den frivillige enhed.
Kaptajnløjtnant
2011
Flotillechef for 110 m/k i sejlende flotille i Horsens.
Udnævnelsesbrev
Premierløjtnant
2008
Næstkommanderende i sejlende flotille i Randers
Løjtnant
2007
Næstkommanderende i sejlende flotille i Randers
Løjtnant
2006
Rekrutterings & planlægningsofficer, sejlende flotille, Aalborg
Menig
2005
Rekrutterings & planlægningsofficer, sejlende flotille, Aalborg
Premierløjtnant
2005
Informationsofficer på Hjemmeværnsdistrikt i Aars
Kaptajn
2003
Kompagnichef for kompagni i Rostrup ved Arden.
Udnævnelsesbrev
Premierløjtnant
2002
Kompagnichef for kompagni i Rostrup ved Arden
Premierløjtnant
2001
Næstkommanderende i kompagni i Rostrup ved Arden
Løjtnant
2000
Næstkommanderende i kompagni i Rostrup ved Arden
Kompagniet blev i 2000 sammenlagt af to andre kompagnier
Løjtnant
1998
Delingsfører i kompagni i Rostrup ved Arden
Løjtnant
1996
Uddannelsesofficershjælper Hjemmeværnsdristrikt Aars
Løjtnant
1994
Delingsfører i kompagni i Ø. Doense ved Arden
Premierløjtnant
1992
Næstkommanderende i kompagni i Ø. Doense ved Arden
Løjtnant
1991
Næstkommanderende i kompagni i Ø. Doense ved Arden
Oversergent
1988
Kompagni i Ø. Doense ved Arden
Sergent
1985
Gruppefører & Oplysningsformand i kompagning i Ø. Doense ved Arden
Korporal
1984
Gruppefører & Oplysningsformand i kompagning i Ø. Doense ved Arden
Menig
1981
Kompagni i Ø. Doense ved Arden

Tommy Sørensen - Sønderbyen 4 - 9510 Arden -