CV & famile
Erfaring i toppunkter
Projektledelse
Koordinering & gennemførelse af uddannelsesuge i Marinehjemmeværnet
- Tilrettelæggelse af kursusforløb af 1-9 dages varighed.
- Gennemførelse med 250 deltagere på 22 kurser.
- Udvælgelse af undervisere.
- Kordinering af undervisere, lokaler, materiel mm.
- Daglig ledelse under genneførelse.
- Afrapportering af forløb.

Projektarbejde på Marinestation Slipshavn
- Udvikling af uddannelse i ledelse for officerer
- Udvikling af undervisningsmaterialer for officerer
- Udvikling af fjernundervisning for officerer

3. verdens lande
- Udvikling af faglige uddannelser i Makedonien.
- Udvikling og træning af faglig uddannelse i Eritrea.
- Beskrivelse af faglige uddannelser i bekendtgørelser.
- Udvikling af undervisningsmaterialer.
- Træning af lokale underviser fagligt og i undervisning.

Teknisk skole
- Omsætning af ministerielle krav til lokale forhold.
- Udvikling af undervisningsmaterialer.
- Udvikling af undervisningsforløb

Personlig
Stærke sider
- God til at kommunikation i skrift og tale
- Vedholdende og stædig
- God til at organisationsevner arbejdsgange & ledelse
- Empatisk forståelse for andre
- Går fuldt ind i en opgave

Svage sider
- Kommer ofte forud for kolleger med tiltag
- Står fast når jeg har ret
- Giver for meget
- Blander mig ofte.

Persontype
- DISK personprofil "32".
- MBTI personprofil "ENFJ".
Ledelse
Erfaring med
- Statslige organisationer
- Offentlig forvaltning
- Produktion og reparation.
- Træning og uddannelse af ledere
- Frivillige i samfundsvigtig indsættelse.

Anvendt
- Anerkendende & motiverende tilgang i ledelse.
- Udvikling gennem personelsamtaler.
- Personprofilmodellerne DISK, Belbin & MBTI.
- Mødeledelse gennem planlægning og effektivisering
- Problemløsning i teams

Certificeret i DISK personprofil.
Undervisning
Erfaring med
- Frivillige ledere.
- Ledelsesværktøj på flere områder
- DISK personprofil
- Lærlinge på teknisk skole
- Faglige emner i el, elektronik, data og WEB.
- Grundfag som IT, førstehjælp & brandbekæmpelse.
- Lovgivning
- Arbejdsmiljø og APV
- Vejledning af undervisere
Tillidshverv
- Tillidsmand og Arbejdsmiljørepræsentant - undervisere
- Talsmand - frivillige chefgruppe i Marinehjemmeværnet
- Ledende bestyrelsesposter i både erhverv og fritid

Tommy Sørensen - Sønderbyen 4 - 9510 Arden -