CV & famile
Ansættelser

Hoved erhverv

Frivilligcenter Mariagerfjord
2013 - nu
Daglig leder

Erfaring med
- Daglig ledelse med reference til bestyrelsen.
- Budgetansvarlig.
- Økonomisk ansvarlig for projekter.
- Samvirke mellem frivillige og koordinering af projekter.
- Udarbejdelse af PR materiale.
- Udviklingsprojekter for socialt udsatte.
- Ansættelse af personale.
Tech College Aalborg
1996
Faglærer

Erfaring med
- Faglige fag i elektronik, data, elektriker og WEB.
- Arbejdsmiljø
- Arbejdspladsvurdering i udarbejdelse og opfølgning.
- Informationsteknologi & iværksætteri.
- Matematik, niveau F E D. - Undervisning i lovgivning.
- Eksamination og karaktergivning efter 7-skala.
- Udarbejdelse af lokale undervisningsplaner.
- Udarbejdelse af undervisningsmaterialer.
- Udviklingsprojekter i 3. verdenslande (se projekter).
- Ansættelse af faglige undervisere.

Refference person kan anvises
AMU Center Aalborg
1995
Faglærer

Erfaring med
- Undervisning i lodning og elektronik

Udtalelse
Forsikringsmæglerne, Aalborg
1990
Forsikringsmægler

Erfaring med
- Kundebetjening
- Opsøgende salg
- Salg og vejledning af forsikringer til private.
S&W Medico teknik, Aabybro
1989
Produktionsleder

Erfaring med
- Planlægning af personaleresurser
- Organisering af produktion, test og pakning
- Kvalitetsstyring
- Teknisk support til underlagte

Udtalelse
ISS Linnedservice, Aalborg
1988
Inspektør

Erfaring med
- Produktionsplanlægning
- Kundekontakt

- Ansættelse af personale

Udtalelse
LH Agro, Aabybro
1986
Testleder

Erfaring med
- Opbygning af test og reparationsafdeling
- Opbygning af dokumentation
- Ansættelse af teknikere
- Koordinering mellem produktion og kundereklamationer

Udtalelse
Randers Kasserne
1985
Værnepligtig

Ingeniørtropperne
Hope Computer, Hadsund
1982
Elektronikmekaniker Lærling

Erfaring med
- Digitalteknik
- Udvikling af elektroniske kredsløb og mekanik

Udtalelse
Aalborg Tekniske Skole
1981
Studerende
Basisår som elektronikmekaniker
Grønnesøgaard, Hundested
1980
Underfodermester
Pasning af køer i stald
Elinstallatør Jørgen Johnsen, Hobro
1979
Arbejdsdreng
Elektrisk montage i nybyggeri
Arden Skole
1970
Elev


Bi-erhverv

Hjemmeværnsskolen
1996 - nu
Kursusleder, underviser, projektleder & deltager

Kursusleder
- På lederuddannelser til og med chef niveau
- Vejledning og udvikling af underlagte undervisere.
- 2013, næstkommanderende for ca. 18 kurser
- 2014, chef for ca. 18 kurser med undervisere & logistik.


Fagansvarlig
- Ledelse, føring og taktik

Projektarbejde
- Udvikling og beskrivelse af lederuddannelser
- Udvikling af undervisningsmaterialer til lederuddannelser

Undervisning & personlig udvikling
- Afdækning af personprofil med DISK
- Forventningsafstemning og samarbejde i team
- Personelsamtaler og udvikling med baggrund i disse
- Konflikthåndtering gennem anerkendende tilgang
- Ledelsesværktøj
- Problembehandling
- Mødeledelse i planlægning, gennemførelse & evaluering
- Forsvarets ledelsesgrundlag, Anerkendende ledelse
- Selvkonfrontation i egenudvikling
- Ledelse gennem planlægning befaling og opfølgning

Talsmand
- Talsmand for den frivillige chef gruppe i landsrådet.
Flotillechef
2011-nu
Chef for sejlende flotille med ansvar for genopbygning.
Ca. 20 underlagte ledere på 2 niveauer.
Ca. 110 frivillige, hvoraf de ca. 70 er aktive.

Opgaven
- Udpege & udnævne egende befalingsmænd & officerer.
- Organisere enheden i funktionelle teams.
- Opstille frivilligt beredsskab med en times varsel.
- Opstille støtte til politi & Skat på havet.
- Sikre varetagning af 2 weekendvagter for Søværnet.
- Opbygge robusthed med fremtidige afløsere.
- Sikre afløsere, og uddannelse af fartøjsfører
- Hverve nyt personel til opgaverne.
- Sikre målopnåelse af pålagte opgaver

Værktøj
- Personelsamtaler med fokus på evner og vilje.
- Udarbejdelse af vision for enheden.
- Udarbejdelse af ledelsesdirektiv for årets mål.
- Mødeledelse med fokus på effektivisering.
- Oplæring og træning af næstkommanderende.
- Problemløsning med hvervning VED-KAN-VIL-GØR.
- Empatisk tilgang og motivering til fremdrift.
Kompagnichef
2001-2005
Chef med ansvar at sammenlægge 2 kompagnier i en fælles ledelse og fælles vision.
20 underlagte ledere på 2 niveauer.
200 frivillige, hvoraf 120 var aktive.

Opgaven
- Samkøre to enheder til en med fælles respekt.
- Udpege & udnævne egende befalingsmænd & officerer.
- Organisere enheden i funktionelle teams.
- Hverve nyt personel til opgaverne.
- Sikre opnåelse af pålagte opgaver

Værktøj
- Personelsamtaler med fokus på evner og vilje.
- Åbenhed med åben referater for alle.
- Udarbejdelse af vision for enheden.
- Udarbejdelse af ledelsesdirektiv for årets mål.
- Planlagt mødeledelse med min. af møder.
- Effektivisering af mødeledelse.
- Problemløsning med hvervning VED-KAN-VIL-GØR.
- Motivering gennem tillid.
AI-Forsikring
1986-1990
Forsikringsagent

Erfaring med
- Kundebetjening
- Opsøgende salg
- Salg af forsikringer til private
Arden Ungdomsklub
1996-1998
Klubmedarbejder

Erfaring med
- Unge i alderen 13-18 år
Onsild Ungdomsklub
1988-1995
Klubleder

Erfaring med
- Unge 13-18 år
- Ledelse af 3-4 klubmedarbejdere
- Ansættelse af klubmedarbejdere
- Planlægning af årets gang
- Budgetlægning og opfølgning

Tommy Sørensen - Sønderbyen 4 - 9510 Arden -