Rapporter

Pædagogiske diskussioner fra egen pen

Teorier
Instruktør
Træning
Software
Test
Rapporter
Home

Rapporterne er skrevet i forbindelse med eget studie i pædagogik.

Materialerne her under kan anvendes frit i non-commerciel forbindelse.
Anvendelse skal ske som vist med tydelig kildeangivelse, ud fra følgende:
Du bruger dem som de fremstår
Du sikrer korrekt kildeangivelse
Du bruger dem i videst mulig omfang via dette site.
Du sender en mail, og fortæller hvordan materialer mm. virker for dig.
SKAL materialerne bruges anderledes, så spørg først.
Link til andres materialer skal anvendes under respekt til deres copyright.

Underviseren i det rummelige læringsrum
Debatoplæg til PD eksamens modul.
Der lægges op til debat omrkring betydningen af læringsstile set i lyset af TV2 udsendelsen, "Plan-B", og Thomas Ziehe's bog, "Øer af intensitet i et hav af rutiner".
Thomas Ziehe peger på at der skal ske noget ekstraordinært i dagligdagen, der giver øer af intensitet. Ziehe siger samtidigt at konstant forsøg på intensitet, blot vil give en anden rutine i dagligdagen.
Dunn & Dunn's læringsstile fremvist gennem TV2 udsendelsen, Plan-B er brugbar til en vis grænse, men rummer sine begrænsninger. Det er fint at være opmærksom på at der er forskellige tilgange til stoffet, men at tro på at læringsstile er redningen vil være fatalt.

Underviseren i det rummelige læringsrum

Unge & fornuftsbetonet udnervisning
Ungekulturerne ændrer sig over tiden, og står altid i de ældres øjne som dumme uduelige og bestemt ikke et håb for fremtiden, i deres kamp for at vride sig fri af forældrenes favntag.
Csikszentmihalyi teori om Flow og Johannes Andersens fremlægning af ungekulturer er det bærende, men Dunn & Dunn's læringsstile og Gardners intelligenser snittes også kort.

Unge & fornuftsbetonet undervisning

Copyright - Materialet kan frit (non-commercial) anvendes via lillearden.dk