Instruktør

Egen støtte til instruktørkursus

Teorier
Instruktør
Træning
Software
Test
Rapporter
Home

Materialerne her under kan anvendes frit i non-commerciel forbindelse.
Anvendelse skal ske som vist med tydelig kildeangivelse, ud fra følgende:
Du bruger dem som de fremstår
Du sikrer korrekt kildeangivelse
Du bruger dem i videst mulig omfang via dette site.
Du sender en mail, og fortæller hvordan materialer mm. virker for dig.
SKAL materialerne bruges anderledes, så spørg først.
Link til andres materialer skal anvendes under respekt til deres copyright.

Lektionsplan
Lektionsplanen udarbejdes ud fra målbeskrivelsen.
Struktur
- Indledning
- Gennemgang
- Forudsætningskontrol (Kun vedligeholdelseslektion)
- Øvelse
- Kontrol
- Sammenfatning

Lektionsplan
Lektionsstruktur - førstegangs lektion
Lektionsstruktur - vedligeholdelses lektion
Eksempel

Målbeskrivelsen
En målbeskrivelse er skrevet med krav, vilkår og kriterier.

Målbeskrivelsen - Eksempler

Taxonomi
De anvendte taxonomigrupper for hjemmeværnet.

Taxonomi opslag

Kontrol
Enhver kontrolfase skal kunne styres således det sikres målet opfyldes.
Efter enhver kontrol SKAL resultatet meddeles den kontrollerede.

Kontrolskema

Elevaktivitet
Elevaktivitet er begyndelsen til en god lektion for eleverne.
Tænk over hvordan du kan øge elevaktiviteten ned gennem lektionen.

Ideer til elevaktivitet
- spil
- Arbejde med tingen
- Gruppeopgave
- Makker opgave
- etc.

Elevaktivitet i lektionen

Undervisnings principper
Funktionelle princip - Udgangspunkt i virkeligheden, tingen selv
Formelle princip - Der arbejdes med modeller
Helheds princip - Der tages udgangspunkt i helheden
Elements princip - Der tages udgangspunkt i enkeltdele
Induktive princip - Der læres ud fra erfaringer og regler skabes
Deduktive princip - Regler og fremgangsmåder forklares
Aktivitets princip - Eleverne aktiveres, inddrages
Erfarings princip - Eleverne gør deres egne erfaringer

Undervisnings principper - en forklaring Undervisnings principper - en oversigt

Gruppearbejde
En ved noget, to ved mere, men sammen kan de lære meget.
For mange er gruppearbejde et skræmmeord, der vækker dårlige minder fra folkeskolen og noget, som man er lykkelig over at undgå på en videregående uddannelse.
For andre forbindes gruppearbejde omvendt med effektivitet og gode læringsbetingelser.
Gruppearbejde er i alle tilfælde blevet en stadig større bestanddel af en uddannelse.
Også erhvervslivet efterspørger kompetencer indenfor teamwork, som er det moderne udtryk for gruppearbejde.

Gruppearbejde

Eleverne der glemte
Alle kan huske hvordan den frygtelige børnehader lærer Andersen sendes ud på balkonen - men ingen har faktisk set det. Da serien første gang blev genudsendt var der nærmest seerstorm fordi folk troede scenen var klippet fra. Sådan forholder det sig ikke. Vi tror bare vi har set....

Erindringsforskydning - et eksempel

Copyright - Materialet kan frit (non-commercial) anvendes via lillearden.dk