Diverse omkring førstehjælp

Forslag til lektionsforløb, hjælpemidler og videoindslag

HLR
LIV
SYG
Skade
AED
Færdsel
Rutine
Diverse
Brand
Home
Lektionsplan
Software
Lovstof
Hjælpemidler
Link
Nyheder

Det er i orden at du bruger hjælpemidlerne:
Når du følger de anvisninger der står på forsiden
Har du en god ide, der kan gøre materialerne bedre, så kom endelig med den.

top

Lektionsoversigt for gennemførelse af samlede forløb

top

Lektionsplan over øvrige moduler

top

Software

Irfanview Simpelt lille billedbehandlings program og billedviser.
Hot Potatoes Simpelt program til udvikling af quiz med mere.
Et eksempel på en quiz - lavet på et par timer
Open Office Kontorpakke, ganske gratis.
top

Love, bekendtgørelse mm.

Straffeloven, § 253
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader
1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller
2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.
Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder stk. 1 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade.

Straffeloven §253

Røde kors afmærkninger i forsvaret
Røde Kors afmærkninger må kun benyttes i øvelsesøjemed eller indsat i krig.
Som sanitetsvagt til civile arrangementer må Røde Kors afmærkning ikke anvendes.
Så simpelt kan Røde Kors eneret til afmærkningen tolkes.

Røde Kors afmærkninger
top

Hjælpemidler på tværs af modulerne til repetition

top

Gode link til andre site

top

Nyheder og tiltag inden for førstehjælp

Copyright - Materialet kan frit (non-commercial) anvendes via lillearden.dk